Lukupiiri: Niukkuuden maailmassa

Niukkeneviin luonnonvaroihin sopeutuminen on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Silti aiheesta keskustellaan julkisuudessa yllättävän vähän ja pinnallisella tasolla. Yleensä ajatuksena on, että tutkimuksen ja teknologian kehityksen avulla luonnonvarojen käyttöä voidaan tehostaa tai vanhat resurssit korvata uusilla. Sen sijaan tuskallisista kysymyksistä vaietaan: vaatiiko sopeutuminen myös aineellisen elintason laskua ja totutuista elämäntavoista luopumista?

Toukokuun lukupiirikirja, Ville Lähteen Niukkuuden maailmassa (Niin & näin, 2013), pureutuu perusteellisesti luonnonvarojen niukkuuteen. Teos pyrkii syventämään ymmärrystä siitä, mitä resurssit ja niukkuus ovat, ja kuinka ne lisääntyvät, vähenevät ja vaikuttavat yhteiskunnassa. Lähde korostaa, että resurssit ovat itseään suurempia – niiden hankinta ja käyttö muovaavat koko elämäntapaa. Siksi niiden korvaaminen toisilla resursseilla on vaikeaa. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla energianlähteillä vaikeuttaa uusiutuvien pienempi energiatiheys ja heikompi laatu sekä vaadittava valtava infrastruktuurin muutos.

Lähteen kirja valaisee myös syitä siihen, miksi resurssikysymykseen ei ole kunnolla tartuttu yhteiskunnassa. Taloustieteen valtavirta nojaa optimistiseen käsitykseen toimeliaisuutta luovasta rajatusta niukkuudesta. Sen sijaan se ummistaa silmänsä äärimmäiseltä niukkuudelta, joka luo konflikteja, tuhoaa ympäristöä ja horjuttaa yhteiskuntien järjestystä. Kirja kannustaakin kamppailemaan vanhoja taloustieteen oletuksia vastaan näkyvästi tieteessä ja julkisessa tilassa. On tunnustettava, että niukkeneviin luonnonvaroihin sopeutuminen vaatii aineellisen kulutuksen laskua ja eriarvoisuuden vähentämistä. Muuten sekä ympäristön tila että yhteiskunnallinen järjestys ovat niukkuuden pahentuessa vaarassa romahtaa.

PS. Kiitos kaikille lukupiiriläisille antoisista ja innostavista keskusteluista kuluneen talven ja kevään aikana. Lukupiiri jää kesätauolle ja käynnistyy jälleen alkusyksyllä.