EU:n tulevaisuus -tutkimus (Endure) ja tulevaisuuden ruoantuotanto

Ruoantuotannon tulevaisuuden ennustaminen on hyvin haasteellista. Pohdinnassa täytyy ottaa huomioon politiikka, kuluttajien tarpeet ja tuotannolle oleelliset olosuhteet. Lisäksi ruoantuotantoannolle on esitetty useita globaaleja trendejä ja haasteita lähitulevaisuudessa, näitä ovat mm. väestönkasvu, kuluttajien ravintotottumusten muuttuminen, ruoan turvallisuus, ilmastonmuutos, energian ja veden riittävyys. Ei ole täysin varmaa, mikä tekijä lopulta määrittää eniten tulevaisuudessa, mutta osin näiden muutospaineiden keskellä muotoutuu tulevaisuuden maatalouden rooli. Lisäksi ruoantuotannon merkitys on suuri EU:ssa, sillä maaseutua on 91 % EU:n pinta-alasta ja lähes 59 % asukkaista asuu siellä, joten ruoantuotanto vaikuttaa hyvin usean ihmisen elämään (Lähde 1).

Endure, Foresight Study on EU:n rahoittama tutkimus, jossa esitellään viisi hyvin erilaista tulevaisuuden skenaariota. Tutkimuksessa on otettu huomioon tulevaisuuden oletettu politiikka ja erityisesti IPM:n laaja käyttöönotto (integroitu torjunta, asetus 7/2012 tai ENG 07.0307/2008/504015/ETU/B3). Skenaariot on luotu oletetussa poliittisessa ympäristössä heijastellen eri muutospaineita tai niiden yhdistelmiä. Skenaarioiden mahdollisesti suurin anti on hyvin erilaisissa tavoissa implementoida IPM-periaatteita käyttäen eri teknologioita ja lähestymistapoja aina laaja-alaisesta torjunnasta kohdennettuun torjuntaan, luonnonmukaisia torjuntamenetelmiä unohtamatta. Skenaariot olettavat tiettyjä muutoksia, joiden pohjalta on valittu sopivin lähestymistapa. Kasvinsuojelun toimenpiteiden voi nähdä viittaavat suoraan IMP-periaatteisiin, kysymys on oikeastaan siitä, mille seuraavista kohdista annetaan suurin painoarvo (oletetussa) vallitsevassa ympäristössä.

IPM:n perusperiaatteet (Sulkeissa englanniksi vastaava kohta):

  1. Kasvintuhoojien ennakoivat viljelytekniset torjunta- ja hävittämisvaihtoehdot (Eng 1.)
  2. Kasvintuhoojien seuranta (Eng 2.)
  3. Kasvinsuojelutoimenpiteestä päättäminen (Eng 3.)
  4. Muut kuin kemialliset kasvinsuojelumenetelmät (Eng 4. Non-chemical methods to be preferred)
  5. Kasvinsuojeluaineiden käytön ja torjuntatoimien rajoittaminen sekä resistenssin ehkäiseminen (Eng 5, 6, 7)
  6. Kasvinsuojelutoimien tulosten tarkastelu (Eng. 8)

Klikkaa suuremmaksi. Kuvassa on esitelty neljä trendiä, joiden yhdistelmien pohjalta on muodostettu eri skenaariot.

Klikkaa kuva suuremmaksi. SWOT Analyysit skenaarioista näyttävät eri lähestymistapojen vahvuudet ja haasteet.

Euroopan ja Suomen rooli ruoantuotannossa voi olla hyvin erilainen näiden skenaarioiden pohjalta. Varmaa vastausta ei varmaan kenelläkään ole, mutta minkälainen tulevaisuuden ruoantuotannon pitäisi sinun mielestäsi olla, ja mihin arvoihin sen tulisi perustua?

Pitäisikö EU:n tavoitella enemmin omavaraisuutta vai tulisiko sen ottaa osaa koko maailman ihmisien ruokkimisessa?

Mitkä teknologiat ovat sallittuja ja mitä olet valmis syömään ruokanasi? Kuinka paljon luonnonvaroja voimme käyttää ravinnon hankkimiseen?

Endure-tutkimus kokonaisuudessaan:
http://www.endure-network.eu/content/download/5736/44220/file/ENDURE%20Foresight%20Study.pdf

Lähde 1: EU 2012 Agricultural Development Management Plan
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/documents/management-plan-2012_en.pdf