Miltä näyttää ruoan tulevaisuus?

Ruoan tulevaisuus riippuu meistä jokaisesta. Me teemme tulevaisuuteen vaikuttavia valintoja joka aterialla ja aina ostaessamme, kasvattaessamme tai muuten hankkiessamme ruokaa. Mitä ruokaa, mistä ja keneltä haluamme? – Ruoka on paitsi ravitsemusta myös kannanotto valitsemiemme arvojen puolesta. Me vaikutamme myös valitsemalla päättäjiä, jotka päättävät puolestamme esimerkiksi ruokaan liittyvistä säädöksistä, verotuksesta, tuista ja kuluttajainformaatiosta.

Valintojemme pohjaksi tarvitsemme luotettavaa ja monipuolista tietoa. Siksi yhdistyksemme tavoitteisiin kuuluu tieteellisen tiedon tuominen kaikkien saataville. Ruokaan ja ruokajärjestelmiin liittyvää tutkimusta tehdään lukuisilla tieteenaloilla. Kokonaiskuvan luomiseksi tarvitaan poikkitieteellistä keskustelua ja eri näkökulmia edustavien ihmisten kohtaamista.

Yhdistyksemme arvoihin kuuluvat myös ekologisuus ja oikeudenmukaisuus, joita haluamme edistää ruokajärjestelmässä. Turvallinen, ravitseva ja sosiaalisesti hyväksyttävä ruoka on ihmisoikeus, joka tulee turvata sekä kaikille nykyisille maapallon ihmisille että tuleville sukupolville. Lyhytnäköisen voitontavoittelun sijaan meidän tulee hoitaa ekosysteemeitä niin, että niiden tuotantokyky säilyy tai paranee pitkällä aikavälillä.