Helsinki Climate Forum

Rajendra K. Pachauri Helsinki Climate Forumilla

Rajendra K. Pachauri Helsinki Climate Forumilla

Kävimme Ruoan tulevaisuus ry:n jäsenien kanssa yliopiston juhlasalissa järjestetyssä Helsinki Climate Forumissa. Tapahtuma oli opiskelijavetoinen, mutta hyvin korkeatasoinen. Pääpuhujina oli IPCC:n puheenjohtaja Rajendra K. Pachauri ja tunneituin ilmastotutkijamme Ilmatieteenlaitoksen pääjohtaja Petteri Taalas. Päivää ennen tapahtumaa IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) julkaisi AR5 ilmastokatsauksen ensimmäisen osan, jota on ollut valmistelemassa useita satoja ilmastotutkijoita. Ensimmäinen osa (The Physical Science Basis) käsittelee ilmastonmuutoksen tieteellistä taustaa ja tarkentaa aikaisempaa ennustetta. Saatavissa: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UlkyNFBFvnE

Seuraavat osat (AR5) julkaistaan:

Working Group I (Stockholm, Sweden) 23-26 September 2013
Working Group II (Yokohama, Japan) 25-29 March 2014
Working Group III (Berlin, Germany) 7-11 April 2014
Synthesis Report (Copenhagen, Denmark) 27-31 October 2014

 

Tapahtuman avauspuheen piti Sitran Resource Wisdom -projektin johtaja Johanna Kirkinen. Hän esitti ilmastonmuutoksen kolme tärkeintä haastetta:

  1. Raha ja sen jakautuminen: Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat energiantuotantomuodot saavat kaksi kertaa enemmän tukia kuin vaihtoehtoiset menetelmät
  2. Metodit: Maailmalla on kolme ympäristölakimiestä jokaista 20 yrityslakimiestä kohti (3:20).
  3. Ajan mittakaava: Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet tulee olla pitkäjänteisiä ja vaikutukset nähdään vasta vuosikymmenten päästä, mutta poliittiset päätökset tehdään lyhyiden vaalikausien puitteissa. Näin ollen täytyy saada kansalaiset osallistumaan ja vaikuttamaan pidemmällä aikavälillä. Muutoksen aikaansaamiseksi päätökset eivät voi olla ainoastaan yhden poliittisen kauden linjauksia.

Pääpuhujana Rajendra K. Pachauri selosti uuden AR5 keskeisimmät tulokset ja ihmiskunnan keskeisimmät mahdollisuudet vaikuttaa. Käytännössä ilmaston muutos johtuu ihmisen toiminnasta ja lämpötila maalla ja meressä on noussut 95 % varmuustasolla. Lämpöaaltojen määrä on lisääntynyt yli 90 % varmuudella. Tarkempia tietoja voi katsoa julkaisusta. Käytännössä ilmastonmuutoksen vaikutukset ja estämiskeinot ovat tiedossa. Kysymys on enää poliittisesta tahdosta. Pachauri kannusti ihmisiä olemaan aktiivisia vaikuttamaan ja aikaansaamaan muutosta myös yli poliittisten hallituskausien ylitse.

Tapahtumassa oli useita muita puhujia, kuten arkitsen alueen Saamelainen Josefina Stark, joka painotti meidän tekemien päätösten vaikutusta tuleviin ilmastonmuutokseen sopeutujiin omasta näkökulmastaan: “We are the first ones to feel the effects of Climate Change, but we have the least say when it comes to resource ‘gold rush”. Hän viittasi arktisten aleuiden tulevaan kiihtyvään kaivostoimintaan ja öljynporaukseen, jäätiköiden väistyessä.

Kokonaisuutena tapahtuma oli hyvin innostava, vaikka sanoma on tyly. Tiedetään suurella varmuudella meidän aiheuttavan ilmastonmuutos ja tiedetään keinot hillitä ilmastonmuutosta. Kustannukseksi on arvioitu noin 3 % bruttokansatuotteesta. Sopeutuminen on todennäköisesti huomattavasti kalliimpi vaihtoehto ja sen kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti. Maailmanpankki arvioi vuotuisiksi kustannuksiksi 2°C lämpiämiseen noin 70-100 miljardia dollaria vuodessa. Ensimmäiset Kiribatin ilmastopakolaiset ovat alkaneet hakea turvapaikkoja, toistaiseksi Uusi Seelanti ja Australia ovat hylänneet hakemukset. Näistä huolimatta teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat olleet toistaiseksi maltillisia.